CMemoryState::Difference

bool Farkı ( const CMemoryStateamp; oldState, const CMemoryState & newState );

Dönüş değeri

Sıfır olmayan iki bellek devletler farklı ise; Aksi halde 0.

Parametreleri

oldState

CMemoryState denetim noktası tarafından tanımlanan ilk bellek durumu.

newState

CMemoryState denetim noktası tarafından tanımlandığı gibi yeni bellek durumu.

Açıklamalar

İki CMemoryState nesneleri karşılaştırır ve farkı bu CMemoryState nesnesine depolar. Denetim noktası her iki bellek durumu parametreleri için adlandırılabilir gerekir.

Örnek

Örneğin, bkz: CMemoryState Oluşturucu.

CMemoryState ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index