CMemoryState::CMemoryState

CMemoryState ( );

Açıklamalar

Denetim noktası ya da fark üye işlevi tarafından doldurulması gereken boş bir CMemoryState nesnesi oluşturur.

Örnek

CObList::CObList bir listesi için bkz: CAge tüm koleksiyon örneklerde kullanılan sınıfı.

/ / CMemoryState::CMemoryState Örneğin
/ / Tüm CMemoryState işlevleri içerir
CMemoryState msOld, msNew, msDif;
msOld.Checkpoint();
Kafes * Sayfa1 yeni kafes (21); =
Kafes * page2 yeni kafes (22); =
msOld.DumpAllObjectsSince();
msNew.Checkpoint();
msDif.Difference (msOld, msNew);
msDif.DumpStatistics()

Bu programın sonuçları aşağıdaki gibidir.:

 Dampin&g nesneleri - gt;
{2} $190A at CObject
{1} $18EA, CObject
Nesne dökümü tamamlandı.
0 bayt 0 ücretsiz blokları
2 nesne blok 8 bayt
0 bayt 0 sigara-nesne blokları
Kullanılan en büyük sayı: 8 bayt
Toplam ayırma: 8 bayt

CMemoryState ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index