CMemoryState::Checkpoint

void Checkpoint ( );

Açıklamalar

Anlık bellek Özet alır ve bu CMemoryState nesnesinde depolar. Bu anlık görüntü verilerini fark ve DumpAllObjectsSince CMemoryState üye işlevleri kullanma.

Örnek

Örneğin, bkz: CMemoryState Oluşturucu.

CMemoryState ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index