CMemoryException

CMemoryException nesnesi, bir bellek içi özel durumu gösterir. Başka hiçbir niteliği, gerekli ya da mümkün. Bellek özel durumları otomatik olarak Yenitarafından atılır. Mallockullanarak kendi bellek işlevler yazarsanız, örneğin, sonra bellek istisnalar atmak için sorumlu olan.

CMemoryExceptionhakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı özel durumlar Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afx.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Index