CMemoryException::CMemoryException

CMemoryException ( );

Açıklamalar

Bir CMemoryException nesnesi oluşturur. Bu Oluşturucu doğrudan kullanmak değil, ama oldukça genel işlevin AfxThrowMemoryExceptiondiyoruz. Özel durum nesnesi önceden ayrılmış bellek yapıları nedeniyle bu küresel işlev bir bellek içi duruma başarılı olabilir. Özel durum işleme hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı özel durumlar Visual c++ programlama Kılavuzu.

CMemoryException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: Özel durum işleme

Index