CMemFile sınıf üyeleri

İnşaat

CMemFile Bellek dosyası nesnesi oluşturur.

İşlemleri

Ekle CMemFile için bir bellek bloğu ekler.
Ayır CMemFile ' den blok ayırır ve müstakil bellek bloğu için bir işaretçi döndürür.

Gelişmiş Overridables

Ayırma Geçersiz bellek ayırma davranışını değiştirmek için.
Ücretsiz Geçersiz bellek ayırmayı kaldırma davranışını değiştirmek için.
Realloc Geçersiz bellek yeniden tahsisat davranışını değiştirmek için.
Memcpy Okuma ve yazma sırasında bellek kopyalama davranışını değiştirmek için geçersiz kılma.
GrowFile Geçersiz bir dosya büyüyen zaman davranışını değiştirmek için.

CMemFile ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index