CMemFile::Memcpy

byte * Memcpy (byte * lpMemTarget, byte * lpMemSource, UINT nBytes );

Dönüş değeri

LpMemTarget bir kopyasını.

Parametreleri

lpMemTarget

İşaretçi kaynak bellek kopyalanır bellek bloğu.

lpMemSource

İşaretçi kaynak bellek bloğu.

nBytes

Kopyalanması için bayt sayısı.

Açıklamalar

Bu fonksiyonu denir tarafından CFile::Read ve CFile::Write veri aktarmak için bellek dosyasının CMemFile geçersiz kılar. CMemFile bu bellek kopyaları gerçekleştirme biçimini değiştirmek isterseniz bu işlevi geçersiz kılma.

CMemFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFile::Read, CFile::Write

Index