CMemFile::GrowFile

void GrowFile ( dword dwNewLen );

Parametreleri

dwNewLen

Yeni bellek dosyası boyutunu.

Açıklamalar

Bu işlevi birkaç CMemFile üye işlevleri tarafından çağrılır. Nasıl CMemFile , dosya büyüdükçe değiştirmek isterseniz bunu geçersiz kılabilirsiniz. Varsayılan Uygulama çağrıları Realloc bir varolan blok (veya bir bellek bloğu oluşturmak için ayırma ) Oluşturucu veya Ekle arama belirtilen nGrowBytes değerin bellek ayırma büyümeye.

CMemFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMemFile::Alloc, CMemFile::Realloc, CMemFile::CMemFile, CMemFile::Attach

Index