CMemFile::Free

void serbest ( byte * lpMem );

Parametreleri

lpMem

. Kaldırıldı için bellek işaretçisine

Açıklamalar

Bu işlev, CMemFile üye işlevleri tarafından denir. Özel bellek ayırmayı kaldırma uygulamak için bu işlevi geçersiz. Bu işlevi geçersiz kılma, muhtemelen ayırma ve Realloc de geçersiz kılmak istediğiniz.

CMemFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMemFile::Alloc, CMemFile::Realloc

Index