CMemFile::Detach

BAYT * ayırmak);

Dönüş değeri

Bellek dosyası içeriğini içeren bellek blok işaretçisi.

Açıklamalar

CMemFile tarafından kullanılan bellek bloğu için bir işaretçi bu işlev çağrısı.

Bu işlevin çağrılması, CMemFilekapatır. Attachçağırarak CMemFile bellek bloğuna yeniden bağlayın. Dosyayı yeniden bağlayın ve verileri kullanmak isterseniz, dosya uzunluğu Ayırçağırmadan önce almak için CFile::GetLength çağırmalısınız. Verileri kullanabilmesi için CMemFile bir bellek bloğu ekleyin unutmayın (nGrowBytes == 0), daha sonra bellek dosyası büyümek mümkün olmayacaktır.

CMemFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMemFile::Attach, CFile::GetLength

Index