CMemFile::CMemFile

CMemFile ( UINT nGrowBytes = 1024 );

CMemFile (byte * lpBuffer, UINT nBufferSize, UINT nGrowBytes = 0);

Parametreleri

nGrowBytes

Bayt bellek ayırma artışı.

lpBuffer

Arabellek boyutu nBufferSize bilgi alan işaretçisine.

nBufferSize

Bayt cinsinden dosya arabelleği boyutunu belirten bir tamsayı.

Açıklamalar

İlk aşırı bir boş bellek dosyası açar. Not Dosya Oluşturucu tarafından açıldığı ve CFile::Open aramak değil ki.

Sanki ilk kurucu kullanılan ve hemen aynı değiştirgelerle Ekle ' olarak adlandırılan ikinci aşırı aynı görevi görür. Ek Ayrıntılar için bkz:.

Örnek

/ / CMemFile::CMemFile Örneğin
CMemFile f; / / Kullanıma hazır - açık gerekmez.

byte * pBuf = (byte *) yeni char [1024];
CMemFile g (pBuf, 1024, 256);
/ / CMemFile g; aynı g.Attach (pBuf, 1024, 256)

CMemFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMemFile::Attach

Index