CMemFile::Alloc

byte * Alloc ( dword nBytes );

Dönüş değeri

Ayrılan bellek bloğu için bir işaretçi veya ayırma başarısız ise, null.

Parametreleri

nBytes

Ayrılacak bayt sayısı.

Açıklamalar

Bu işlev, CMemFile üye işlevleri tarafından denir. Özel bellek ayırma uygulamak için bu işlevi geçersiz. Bu işlevi geçersiz kılma, muhtemelen Realloc ve Free de geçersiz kılmak istediğiniz.

Varsayılan uygulama çalıştırma kitaplığı işlevini kullanan bellek ayırmak için malloc.

CMemFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMemFile::Free, CMemFile::Realloc, malloc

Index