CMDIFrameWnd sınıf üyeleri

İnşaat

CMDIFrameWnd CMDIFrameWnd yapıları.

İşlemleri

MDIActivate Farklı bir MDI alt pencereyi etkinleştirir.
MDIGetActive Çocuk ekranı olup olmadığını gösteren bir bayrak ile birlikte etkin MDI alt penceresi, alır.
MDIIconArrange Tüm küçültülmüş belge alt pencereleri düzenler.
MDIMaximize Bir MDI alt penceresi ekranı kaplar.
MDINext Hemen arkasında etkin alt pencere alt pencereyi etkinleştirir ve diğer tüm alt pencerelerin arkasında etkin alt pencere yerleştirir.
MDIRestore Bir MDI alt penceresi büyütülmüş veya küçültülmüş boyutunu geri yükler.
MDISetMenu Bir MDI çerçevesi pencere menüsü, pencere açılır menüsünü veya hem değiştirir.
MDITile Tüm alt pencereleri döşeme biçiminde düzenler.
MDICascade Tüm alt pencereleri basamaklı biçimde düzenler.

Overridables

CreateClient Bir Windows MDICLIENT oluşturur bu CMDIFrameWndiçin pencere. CWnd OnCreate üye işlev tarafından.
GetWindowMenuPopup Pencere açılır menüye döner.

CMDIFrameWnd genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index