CMDIFrameWnd::MDITile

void MDITile ( );

void MDITile ( int nType );

Parametreleri

nType

Döşeme bayrak belirtir. Bu parametreyi aşağıdaki bayraklardan biri olabilir:

Açıklamalar

Tüm alt pencereleri döşemeli bir biçimde düzenlemek için bu üye işlev çağrısı.

Parametresiz olarak, MDITile, ilk sürümü windows Windows 3.1 ve daha sonraki sürümleri altında dikey olarak döşer. Windows İkinci Sürüm nType parametre değerine bağlı olarak dikey veya yatay olarak döşer.

CMDIFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CMDIFrameWnd::MDICascade, CMDIFrameWnd::MDIIconArrange, WM_MDITILE

Index