CMDIFrameWnd::MDIRestore

void MDIRestore ( CWnd * pWnd );

Parametreleri

pWnd

Puan pencereyi geri yüklemek için.

Açıklamalar

Bir MDI alt penceresi büyütülmüş veya küçültülmüş boyutunu geri yükler.

CMDIFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CMDIFrameWnd::MDIMaximize, WM_MDIRESTORE

Index