CMDIFrameWnd::MDINext

void MDINext ( );

Açıklamalar

Hemen arkasında etkin alt pencere alt pencereyi etkinleştirir ve diğer tüm alt pencerelerin arkasında etkin alt pencere yerleştirir.

Etkin MDI alt pencere ekranı kaplamışsa, üye işlevi etkin çocuk geri yükler ve yeni aktif çocuk en üst düzeye çıkarır.

CMDIFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CMDIFrameWnd::MDIActivate, CMDIFrameWnd::MDIGetActive, WM_MDINEXT

Index