CMDIFrameWnd::MDIMaximize

void MDIMaximize ( CWnd * pWnd );

Parametreleri

pWnd

Maksimize etmek için pencereyi noktaları.

Açıklamalar

Belirtilen MDI alt penceresi en üst düzeye çıkarmak için bu üye işlevini çağırın. Bir alt penceresi ekranı kapladığında, Windows İstemcisi pencereyi dolduracak olan istemci alanı yapmak için yeniden boyutlandırır. Böylece kullanıcı geri veya alt pencereyi kapatın Windows alt pencerenin Denetim menüsünde çerçevenin menü çubuğuna yerleştirir. Ayrıca çerçeve penceresi başlık alt pencere başlığı ekler.

Şu anda etkin MDI child penceresi ekranı kapladığında başka bir MDI alt penceresi etkinse Windows etkin çocuk geri yükler ve yeni etkin alt pencereyi büyütür.

CMDIFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; WM_MDIMAXIMIZE, CMDIFrameWnd::MDIRestore

Index