CMDIFrameWnd::MDIIconArrange

void MDIIconArrange ( );

Açıklamalar

Tüm küçültülmüş belge alt pencereleri düzenler. Değil simge alt pencereleri etkilemez.

CMDIFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CMDIFrameWnd::MDICascade, CMDIFrameWnd::MDITile, WM_MDIICONARRANGE

Index