CMDIFrameWnd::MDIGetActive

CMDIChildWnd * MDIGetActive ( bool * pbMaximized = boş ) const;

Dönüş değeri

Etkin MDI child penceresi için bir işaretçi.

Parametreleri

pbMaximized

bool dönüş değeri için bir işaretçi. Pencere ekranı kaplamışsa gerçek getirisi ayarlayın; Aksi takdirde yanlış.

Açıklamalar

Geçerli etkin MDI alt pencerenin alt pencereyi ekranı kaplayacak olup olmadığını belirten bir bayrak birlikte alır.

CMDIFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CMDIFrameWnd::MDIActivate, WM_MDIGETACTIVE

Index