CMDIFrameWnd::MDICascade

void MDICascade ( );

void MDICascade ( int nType );

Parametreleri

nType

Basamaklı bayrak belirtir. Yalnızca aşağıdaki bayrak belirtilebilir: basamaklı Engelli MDI alt pencereleri engelleyen MDITILE_SKIPDISABLED,.

Açıklamalar

Art arda sıralı biçimde tüm MDI alt pencereleri yerleştirmek için bu üye işlev çağrısı.

MDICascade, ilk sürümü herhangi bir parametre ile Engelli olanlar da dahil olmak üzere tüm MDI alt pencereleri basamaklar. MDITILE_SKIPDISABLED nType parametresi için belirtirseniz, İkinci Sürüm isteğe bağlı olarak Engelli MDI alt pencereleri basamakla değil.

CMDIFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CMDIFrameWnd::MDIIconArrange, CMDIFrameWnd::MDITile, WM_MDICASCADE

Index