CMDIFrameWnd::MDIActivate

void MDIActivate ( CWnd * pWndActivate );

Parametreleri

pWndActivate

Puan için aktif olması için MDI alt penceresi.

Açıklamalar

Farklı bir MDI alt pencereyi etkinleştirmek için bu üye işlevini çağırın. Bu üye işlev hem etkinleştirilmekte olan çocuk ve devre dışı bırakılan çocuk penceresinde için WM_MDIACTIVATE mesaj gönderir.

Bu kullanıcı odağı bir MDI alt penceresi için fare veya klavyeyi kullanarak değiştirirse, gönderilir, aynı iletisidir.

&Notnbsp;  Bir MDI alt penceresi MDI çerçevesi pencereden bağımsız olarak devreye giriyor. Çerçevenin etkin olduğunda son etkinleştirildiği alt pencere etkin pencere çerçeve ve başlık çubuğu çizmek için bir WM_NCACTIVATE iletisi gönderilir, ancak başka bir WM_MDIACTIVATE iletisi almaz.

CMDIFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CMDIFrameWnd::MDIGetActive, CMDIFrameWnd::MDI&Next, WM_ACTIVATE, WM_NCACTIVATE

Index