CMDIFrameWnd::GetWindowMenuPopup

sanal HMENU'nun GetWindowMenuPopup ( HMENU'nun hMenuBar );

Dönüş değeri

Eğer bir pencere açılır menüyü var; Aksi takdirde null.

Parametreleri

hMenuBar

Geçerli menü çubuğu.

Açıklamalar

"Pencere" (menü öğeleri MDI penceresinin yönetimi ile açılır menüsü) adlı geçerli açılır menüsü için bir tanıtıcı elde etmek için bu üye işlev çağrısı.

ID_WINDOW_NEW ve ID_WINDOW_TILE_HORZ gibi standart pencere menü komutlarını içeren bir kısayol menüsü varsayılan uygulama arar.

Standart menü komutu kimlikleri kullanmayan bir pencere menüsü varsa bu üye işlevi geçersiz kılma.

CMDIFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMDIFrameWnd::MDIGetActive

Index