CMDIFrameWnd::CreateClient

sanal bool CreateClient ( lpcreatestruct lpCreateStruct, CMenu * pWindowMenu );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpCreateStruct

createstruct yapısı uzun bir işaretçi.

pWindowMenu

Pencere açılır menü işaretçisi.

Açıklamalar

CMDIChildWnd nesneleri yönetir MDI istemci penceresi oluşturur.

Doğrudan OnCreate üye işlevi geçersiz kılabilir, bu üye işlevi çağrılmalıdır.

CMDIFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMDIFrameWnd::CMDIFrameWnd

Index