CMDIFrameWnd::CMDIFrameWnd

CMDIFrameWnd ( );

Açıklamalar

Bir CMDIFrameWnd nesnesi oluşturmak için bu üye işlevini çağırın. Görünür MDI çerçevesi pencere oluşturmak için Oluştur ' u veya LoadFrame üye işlev çağrısı.

CMDIFrameWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFrameWnd::Create, CFrameWnd::LoadFrame

Index