CMDIChildWnd sınıf üyeleri

İnşaat

CMDIChildWnd Bir CMDIChildWnd nesnesi oluşturur.

Başlatma

Oluşturma CMDIChildWnd nesnesi ile ilişkilendirilmiş Windows MDI alt penceresi oluşturur.

İşlemleri

MDIDestroy Bu MDI alt penceresi yok.
MDIActivate Bu MDI alt pencereyi etkinleştirir.
MDIMaximize Bu MDI alt penceresi ekranı kaplar.
MDIRestore Bu MDI alt penceresi büyütülmüş veya küçültülmüş boyutunu geri yükler.
GetMDIFrame MDI çerçevesi MDI İstemcisi penceresinin üst döndürür.

CMDIChildWnd genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index