CMDIChildWnd::MDIRestore

void MDIRestore ( );

Açıklamalar

Bir MDI alt penceresi simge durumuna küçültülmüş veya ekranı kaplayan boyuttan geri yüklemek için bu üye işlev çağrısı.

CMDIChildWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CMDIChildWnd::MDIMaximize, WM_MDIRESTORE

Index