CMDIChildWnd::MDIMaximize

void MDIMaximize ( );

Açıklamalar

Bir MDI alt penceresi en üst düzeye çıkarmak için bu üye işlevini çağırın. Bir alt penceresi ekranı kapladığında, Windows çerçeve penceresi istemci alanı doldurmak, istemci alanı yapmak için yeniden boyutlandırır. Windows yerlerde alt pencerenin Denetim menüsünde çerçevenin menü çubuğunda, böylece kullanıcı geri veya alt pencereyi kapatın ve alt pencere başlığı çerçeve penceresi başlığı ekler.

CMDIChildWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; WM_MDIMAXIMIZE, CMDIChildWnd::MDIRestore

Index