CMDIChildWnd::MDIDestroy

void MDIDestroy ( );

Açıklamalar

Bir MDI alt penceresi yok bu üye işlev çağrısı.

Üye işlevi alt pencere başlığı çerçeve penceresinden kaldırır ve alt pencere devre dışı bırakır.

CMDIChildWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; WM_MDIDESTROY, CMDIChildWnd::Create

Index