CMDIChildWnd::MDIActivate

void MDIActivate ( );

Açıklamalar

Bir MDI alt penceresi MDI çerçevesi penceresinin bağımsız olarak etkinleştirmek için bu üye işlevini çağırın. Çerçevenin etkin olduğunda son etkinleştirildiği alt pencere de aktif olacaktır.

CMDIChildWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CMDIFrameWnd::MDIGetActive, CWnd::On&NcActivate, CMDIFrameWnd::MDINext, WM_MDIACTIVATE

Index