CMDIChildWnd::GetMDIFrame

CMDIFrameWnd * GetMDIFrame ( );

Dönüş değeri

MDI ana çerçeve penceresi için bir işaretçi.

Açıklamalar

MDI ana çerçeveyi döndürmek için bu işlevini çağırın. Döndürülen çerçevenin iki anne, CMDIChildWnd kaldırıldı ve türü CMDIChildWnd nesnesini yöneten MDICLIENT pencerenin üst. CMDIChildWnd nesnenin hemen MDICLIENT üst geçici CWnd işaretçisi olarak dönmek için GetParent üye işlev çağrısı.

CMDIChildWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CWnd::GetParent

Index