CMDIChildWnd::CMDIChildWnd

CMDIChildWnd ( );

Açıklamalar

Bir CMDIChildWnd nesnesi oluşturmak için arayın. Görünür pencere oluşturmak için arama Oluştur.

CMDIChildWnd genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMDIChildWnd::Create

Index