CMapStringToPtr

CMapStringToPtr sınıf eşlemeleri geçersiz işaretçi, CString nesneler tarafından kilitlenmiştir destekler.

CMapStringToPtr üye işlevlerini, sınıfın CMapStringToObüye işlevlerine benzer. Bu benzerlik nedeniyle CMapStringToOb başvuru belgelerini üye işlev özellikleri kullanabilirsiniz. Her yerde CObject işaretçisi bir işlev parametre olarak görmek veya dönüş değeri, Geçersiz bir işaretçi yerine.

Bool CMapStringToOb::Lookup (const char * lt; anahtar >,
                             CObject* & <rValue>) const

örneğin, çevirir

Bool CMapStringToPtr::Lookup (lpctstr lt; anahtar >, void * & <rValue>)
                              Const

CMapStringToPtr , çalışma zamanı tür erişim ve bir CDumpContext nesnesine damping desteklemek için IMPLEMENT_DYNAMIC makro içermektedir. Tek tek göster öğelerini bir dökümü gerekiyorsa, 1 ya da daha fazla döküm bağlamı derinliği ayarlamalısınız.

Dize işaretçisi haritalar getirilemez.

Bir CMapStringToPtr nesne silindiğinde veya öğelerini kaldırılır, CString anahtar nesneler ve kelime kaldırıldı.

# include lt;afxcoll.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Index