CMapStringToOb::RemoveAll

void RemoveAll ( );

Açıklamalar

Bu haritadan tüm öğeleri kaldırır ve CString anahtar nesne yok. Her tuş ile başvurulan CObject nesneleri yok değil. Başvurulan CObject nesneler yok edilir sağlamak değil, RemoveAll işlevi bellek sızıntıları neden olabilir.

Harita zaten boşsa işlevin düzgün çalışır.

Örnek

CObList::CObList bir listesi için bkz: CAge tüm koleksiyon örneklerde kullanılan sınıfı.

/ / CMapStringToOb::RemoveAll Örneğin
{
   CMapStringToOb harita;

Kafes age1 (13); / / İki nesneleri yığında
   Kafes Devri (36);
   göster.SetAt ("Bart", amp; age1);
   göster.SetAt ("Homer" & devri);
   assert (göster.GetCount() == 2);
   göster.RemoveAll(); / / CObject işaretçiler kaldırıldı; nesneleri kaldırılmadı.
   assert (göster.GetCount() == 0);
   assert (göster.IsEmpty());
} / / Kapsam dışına gittiğinizde iki kafes nesneler silinir

CMapStringToOb genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMapStringToOb::RemoveKey

Index