CMapStringToOb::Lookup

bool &Arama ( lpctstr anahtar, CObject * amp; rValue ) const;

Dönüş değeri

Sıfır öğe bulunursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

anahtar

Baktı için öğeyi tanımlayan dizgi anahtarını belirtir.

rValue

Aranan öğe döndürülen değeri belirtir.

Açıklamalar

Arama göster öğesinin tam olarak eşleşen bir anahtar ile hızlı bir şekilde bulmak için karma algoritma kullanır (CString değer).

Örnek

CObList::CObList bir listesi için bkz: CAge tüm koleksiyon örneklerde kullanılan sınıfı.

/ / CMapStringToOb::LookUp Örneğin

CMapStringToOb harita;
Kafes * pa;

göster.Set&At ("Bart", yeni kafes (13));
göster.SetAt ("Lisa", yeni kafes (11));
göster.SetAt ("Homer", yeni kafes (36));
göster.SetAt ("Marge", yeni kafes (35));
assert (göster.Arama ("Lisa", (CObject * amp;) pa)); / / "Lisa" harita?
assert (* pa CAge (11) ==); / / O 11

CMapStringToOb genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMapStringToOb::operator]

Index