CMapStringToOb::GetStartPosition

Pozisyon GetStartPosition ( ) const;

Dönüş değeri

Harita yineleme için bir başlangıç konumu gösteren bir Pozisyon değeri; ya da harita boşsa boş.

Açıklamalar

Bir GetNextAssoc için bir konum değerini döndüren tarafından bir harita yineleme geçirilebilir başlar diyoruz. Yineleme sırası öngörülebilir değildir; Bu nedenle, "ilk öğe göster" özel bir önemi vardır.

CMapStringToOb genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index