CMapStringToOb::GetCount

int VirtualintGetCount ( ) const;

Dönüş değeri

Bu harita öğe sayısı.

Açıklamalar

Haritada kaç öğeleri belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

Örnek

CObList::CObList bir listesi için bkz: CAge tüm koleksiyon örneklerde kullanılan sınıfı.

 / / CMapStringToOb::GetCount Örneğin
CMapStringToOb harita;

göster.SetAt ("Bart", yeni kafes (13));
göster.SetAt ("Homer", yeni kafes (36));
assert (göster.GetCount() == 2)

CMapStringToOb genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMapStringToOb::IsEmpty

Index