CMapStringToOb::CMapStringToOb

CMapStringToOb ( int nBlockSize = 10 );

Parametreleri

nBlockSize

Harita uzatmak için bellek ayırma parçalı yapı belirtir.

Açıklamalar

Bir boş CString- için -CObject * harita oluşturur. Harita arttıkça, bellek nBlockSize girişleri birimlerinde ayrılır.

Örnek

/ / CMapStri&ngToOb::CMapStringToOb Örneğin
CMapStringToOb harita (20); nbsp; / / 20 Blok boyutu ile yığında göster

CMapStringToOb * AM = new CMapStringToOb;  / / Göster öbek üzerinde
                                          / / Varsayılan blok boyutu

CObList::CObList bir listesi için bkz: CAge tüm koleksiyon örneklerde kullanılan sınıfı.

CMapStringToOb genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index