CMapPtrToWord sınıf üyeleri

İnşaat

CMapPtrToWord 16 Bitlik sözcükler için geçersiz işaretçi eşleyen bir koleksiyon oluşturur.

İşlemleri

Arama Geçersiz bir işaretçi bir anahtar olarak kullanarak bir word döndürür. Anahtar karşılaştırma için kullanılan işaretçi değeri, değil varlık için işaret.
SetAt Bu eşlemeye bir eleman ekler; eşleşen anahtar bulunursa, varolan öğeyi değiştirir.
operator] Bu eşlemeye bir eleman ekler — operatör değiştirme için SetAt.
RemoveKey Bir anahtarı tarafından belirtilen öğeyi kaldırır.
RemoveAll Bu haritadan tüm öğeleri kaldırır.
GetStartPosition İlk öğenin konumunu döndürür.
GetNextAssoc Yineleme için sonraki öğeyi alır.

Durumu

VirtualintGetCount Bu harita öğe sayısını döndürür.
IsEmpty Boş-harita koşulu (öğeleri) testleri.

CMapPtrToWord ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index