CMap sınıf üyeleri

İnşaat

CMap Anahtarları değerlerle eşleyen bir koleksiyon oluşturur.

İşlemleri

Arama Verilen bir anahtar eşlenen değeri arar.
SetAt Bu eşlemeye bir eleman ekler; eşleşen anahtar bulunursa, varolan öğeyi değiştirir.
operator] Bu eşlemeye bir eleman ekler — operatör değiştirme için SetAt.
RemoveKey Bir anahtarı tarafından belirtilen öğeyi kaldırır.
RemoveAll Bu haritadan tüm öğeleri kaldırır.
GetStartPosition İlk öğenin konumunu döndürür.
GetNextAssoc Yineleme için sonraki öğeyi alır.
GetHashTableSize Karma Tablo boyutu (öğe sayısı) döndürür.
InitHashTable Karma Tablo başlatır ve boyutunu belirtir.

Durumu

VirtualintGetCount Bu harita öğe sayısını döndürür.
IsEmpty Boş-harita koşulu (öğeleri) testleri.

CMap ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index