CMap::SetAt

void SetAt ( arg_key anahtar, arg_value newValue );

Parametreleri

ARG_KEY

Şablona parametre anahtarı parametresinin türü belirtme.

anahtar

Yeni elemanın anahtarını belirtir.

ARG_VALUE

Şablon parametre değer parametre türü belirtme.

yeniDeğer

Yeni öğe değerini belirtir.

Açıklamalar

Birincil bir haritada bir öğe eklemek anlamına gelir. İlk olarak, anahtar aranır. Eğer anahtar bulunursa, sonra karşılık gelen değeri değişir; Aksi takdirde yeni bir anahtar-değer çifti oluşturulur.

CMap ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMap::Lookup, CMap::operator]

Index