CMap::RemoveKey

bool RemoveKey ( arg_key anahtar );

Dönüş değeri

Sıfır giriş bulundu ve başarıyla kaldırıldı; Aksi halde 0.

Parametreleri

ARG_KEY

Şablona parametre anahtar türünü belirtme.

anahtar

Kaldırılacak öğe anahtarı.

Açıklamalar

Verilen anahtar karşılık gelen eşleme girdisini arar; ardından, anahtar bulunursa, girdisini kaldırır.

DestructElements Yardımcısı işlevi girişini kaldırmak için kullanılır.

CMap ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMap::RemoveAll

Index