CMap::RemoveAll

void RemoveAll ( );

Açıklamalar

Tüm değerler, DestructElements küresel yardımcı işlevini çağırarak bu haritadan kaldırır.

Harita zaten boşsa işlevin düzgün çalışır.

CMap ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMap::RemoveKey, DestructElements

Index