CMap::operator]

Değer& operator [] ( arg_key anahtar );

Parametreleri

DEĞER

Şablona parametre göster değer türünü belirtme.

ARG_KEY

Şablona parametre anahtar değeri türünü belirtme.

anahtar

Haritadan değerini almak için kullanılan anahtar.

Açıklamalar

Bu işleç SetAt üye işlev için uygun bir yedek olur. Böylece sadece (bir l-değeri)'de atama deyiminin sol tarafında kullanılabilir. Hiçbir harita öğesi ile belirtilen anahtar ise, sonra yeni bir öğe oluşturulur.

Orada hiçbir "sağ tarafa" (r-value) eşdeğer bu işleci olduğu için bir olasılık da bir anahtar harita bulunamayabilir. Eleman alımı için Arama üye işlevini kullanma.

CMap ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMap::SetAt, CMap::Lookup

Index