CMap::IsEmpty

bool IsEmpty ( ) const;

Dönüş değeri

Bu haritada herhangi bir öğe içeriyorsa, sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Harita boş olup olmadığını belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

Örnek

Örneğin, CMapStringToOB::RemoveAll için bkz.

CMap ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMap::GetCount

Index