CMap::InitHashTable

void InitHashTable ( UINT hashSize );

Parametreleri

hashSize

Karma Tablo girdi sayısı.

Açıklamalar

Karma Tablo başlatır. En iyi performans için karma tablo boyutu bir asal sayı olmalıdır. Çarpışmalar en aza indirmek için boyutu yaklaşık yüzde 20 büyük beklenen veri kümesi büyük olmalıdır.

CMap ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMap::GetHashTableSize

Index