CMap::GetNextAssoc

void GetNextAssoc ( POSITIONamp; rNextPosition, Anahtar& rKey, Değer& rValue ) const;

Parametreleri

rNextPosition

Bir önceki GetNextAssoc ya da GetStartPosition çağrı tarafından döndürülen bir Pozisyon değeri başvuru belirtir.

ANAHTAR

Harita'nın anahtar türünü belirten bir şablon parametre.

rKey

Alınan öğe döndürülen anahtarı belirtir.

DEĞER

Şablon parametre harita'nın değer türünü belirtme.

rValue

Alınan öğe döndürülen değeri belirtir.

Açıklamalar

Göster öğesinin, rNextPositionalır, sonra sonraki öğeyi haritada başvurmak için rNextPosition güncelleştirir. Bu işlev eşlemesindeki tüm elemanları yineleme için kullanışlıdır. Pozisyon sıra mutlaka anahtar değeri sırası ile aynı değildir.

Alınan haritanın son öğesiyse, sonra rNextPosition değeri null olarak ayarlanır.

CMap ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMap::GetStartPosition

Index