CMap::GetHashTableSize

UINT GetHashTableSize ( ) const;

Dönüş değeri

Karma Tablo öğe sayısı.

Açıklamalar

Harita karma tablosuna öğe sayısını belirlemek için bu üye işlev çağrısı.

CMap ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMap::InitHashTable

Index