CMap::GetCount

int VirtualintGetCount ( ) const;

Dönüş değeri

Öğe sayısı.

Açıklamalar

Harita öğelerinin sayısını almak için bu üye işlev çağrısı.

CMap ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMap::IsEmpty

Index