CMap::CMap

CMap ( int nBlockSize = 10 );

Parametreleri

nBlockSize

Harita uzatmak için bellek ayırma parçalı yapı belirtir.

Açıklamalar

Boş bir harita oluşturur. Harita arttıkça, bellek nBlockSize girişleri birimlerinde ayrılır.

CMap ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index