CLongBinary sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_dwDataLength Gerçek boyutunu bayt cinsinden olan tanıtıcı m_hData içinde depolanan veri nesnesi içerir.
m_hData Bir pencerede hglobal işlemek gerçek görüntü nesnesine.

İnşaat

CLongBinary Bir CLongBinary nesnesi oluşturur.

CLongBinary genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index